Bloggar från Censurmedveten.se kan läsas med t ex programmet Feedreader 3.0


Sida med mycket bra nyheter och annan information på svenska


Sida med mycket viktig information av Henning Witte


Sida av Ole Dammegård som är mycket kunnig om hur vårt samhälle fungerar i det fördolda